14. sep. 2016

UČEČE OKOLJE IN PRAKTIČNO UČENJE
Učeče okolje je dejansko nek proces vodenja, kjer se ljudje v podjetju vse bolj aktivno vključujejo v razna strateška razmišljanja in na ta način se zaposleni in vodstvo med seboj dopolnjujejo in se učijo drug od drugega.
Zato lahko rečemo, da je učeča organizacija neka dinamična celota, ki se neprestano prilagaja spremembam v okolju. Je  skupek učečih se posameznikov (zaposlenih), ki neprestano ustvarjajo, osvajajo in prenašajo nove ideje in znanje znotraj (zaposleni –vodstveni kader) ter zunaj organizacije (konkurenca-stranke). 
Ves čas je  potrebna prisotnost ravnanja z znanjem, ki omogoča maksimalno ustvarjanje in izkoriščanje znanja saj le tako se je učeča organizacija sposobna prilagajati naglim spremembam v okolju. Ta sposobnost pa izvira iz načina dela vseh članov organizacije.
Struktura je prilagodljiva in oblikovana na tak način, da kjerkoli v organizaciji spodbuja enakost, sodelovanje in s tem nastanek idej. Le tako se hitreje najde priložnost, in ohranja konkurenčnost v nestanovitnem okolju; medtem ko je tradicionalno najbolj običajna organizacijska struktura tista, v kateri so aktivnosti določene na vseh ravneh organizacije.
Celotna organizacija je koordinirana in kontrolirana preko hierarhije, ki ustvarja distanco med samimi menedžerji in zaposlenimi, pristojnosti za odločanje pa imajo menedžerji. To predvsem nudi  v velikih organizacijah učinkovit mehanizem nadzora, vendar postane v hitro spreminjajočem se okolju ta struktura preobremenjena. Menedžerji se tako niso sposobni hitro odzivati na probleme ali priložnosti. To pa je zadosten razlog, da poskušajo postati učeče se organizacije.

Učeče okolje

Učeča organizacija je 2 faza evolucijskega razvoja. Zgodi se takrat ko podjetje obvlada svoje delovno okolje in produktivnost. Ta faza podjetju omogoči nove vzvode za dodano vrednost.   Sedaj se začne uveljavljati znanje, ki prevzema vodilno vlogo in zmagovalni faktor postane kakovost. V ospredje stopi človek, ki predaja svoje znanje naprej, da lahko podjetje raste in se začne razlikovati od ostalih na trgu.
Ravno novo znanje pa omogoča razvoj novih pristopov, modelov in aktivnosti podjetja.
Podjetja se vse bolj zavedajo da je uspešnost na trgu pogojena z količino znanja in informacij, ki jih imaš, zato je pomembno da znamo pridobiti znanje, pa naj bo to od strank, prodajalcev, dobaviteljev ali celo od same konkurence. Lahko bi rekli, da še kako velja staro reklo več kot znaš in veš, več veljaš.
Osebna usmeritev
V vsakem delovnem okolju so informacije zelo pomembne saj se človek lahko na podlagi poglobljenega znanja odloča bolje in hitreje.
Pri praktičnem delu nam znanje omogoča suverenost, naredi, da sem pri svojem delu počutimo bolj  sproščeno, neodvisno in da z večjo samozavestjo opravljamo svoje delovne obveznosti.
Tako  na podlagi novih znanj izboljšamo svoje delo, ki prinese nato še boljše rezultate in večjo konkurenčnost na trgu.
Če poskušamo teorijo aplicirati na praktičnem primeru – v času zaposlitve je običajno čutiti dinamika  čutiti to tranzicijo med delovnim in učečim okoljem. Predvsem po letu 2008 se je tendence spreminjanja v organizacijski strukturi, stilih vodenja in tudi v spremembi vrednosti podjetja; če se obrnemo od produkta k stranki in od produktivnosti v kakovost. Ta dinamika prehoda se čuti v povečanju izobraževanja in poudarjanju osebnostnega razvoj posameznika, kar ustvarja optimalno klimo za pot od znanja h kreativnosti in inovativnosti.
Ali pa - če bi se glede slednjega izrazili v prispodobi -drevo uporablja energijo sonca, da stoji pokončno …


Napisala Zuzanna G. KraskovaNi komentarjev:

Objavite komentar