26. nov. 2016

TEMNO POLJE ali latentna kriminaliteta


Napisala  Zuzanna G Kraskova


Joharijevo okno navaja črno področje osebnosti, ki je prikrito nam in drugim, temno polje v kriminalistični terminologiji, ki ga imenujemo tudi  temno število pa predstavlja sinonim za latentno, prikrito  kriminaliteto. Gre torej za neprijavljena kriminalna dejanja, ki so se zgodila na nekem območju v določenem času, vendar iz različnih razlogov niso bila prijavljena policiji oz. niso zajeta v statistiko pristojnih državnih organov. Hujše ko je kaznivo dejanje, vidnejše je, v javnosti  bolje odmeva, kar nudi odgovor, da je prijavljanje ali prikrivanje odvisno od narave posameznih kaznivih dejanj.  Osupljivo je dejstvo, ki pravi, da je neprijavljenega  kriminala nekajkrat več od količine, ki je znan (Pečar, 1999). Po Pečarjevem mnenju večina kriminala sploh ni evidentiranega oz. razkritega. To je zaskrbljujoče zaradi več vidikov, najbolj pa zaradi dejstva, da so številna kazniva dejanja podprta s strani neoliberalistične ideologije. In slednje ponuja dilemo, kajti nekateri strokovnjaki iz tega področja  menijo, da je odkrita kriminaliteta le vrh ledene gore in da večina kaznivih dejanj uradno ni zaznana.  Obseg temnega polja je obratno  sorazmeren s pripravljenostjo žrtev za pripravljanje kaznivih dejanj. Drugače rečeno; večja je pripravljenost, manjše je temno polje. Temno polje se najpogosteje omenja v policijski statistiki, se pa prenaša v statistiko tožilstva, sodišč  in v statistiko oseb zaprtih zaradi kaznivih dejanj. Če tudi sklenem z omenjenim Joharijevim oknom, ki  navaja tudi področje osebnosti, ki se imenuje  slepa pega in ki predstavlja področje, prikrito vsem drugim, kakor tudi  nam samim. Torej, predvidevamo lahko, da se vse osebe, ki storijo kriminalno dejanje, na primer na področju gospodarstva,  mirne duše lahko sklicujejo na to področje osebnosti, češ, siva pega, gotovo se tam skrivala intenca za to dejanje, samo da jaz tega ne vem, ne morem vedeti, niti drugi,  potemtakem - nisem in ne morem biti kriv ... Prikladno.Ni komentarjev:

Objavite komentar