27. okt. 2016

POSEBNE OBLIKE KRIMINALNIH DEJANJ

Beseda kriminal ima že sama po sebi negativno konotacijo, posebna kriminalna dejanja pa pri tem naredijo še korak dlje. Med posebno kriminaliteto se štejejo kazniva dejanja povezana z orožjem, kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje oziroma ozemlje države, kazniva dejanja tihotapstva, kazniva dejanja prostitucije in trgovanja z ljudmi, korupcijska kazniva dejanja  in ogrožanje varnosti (Ferme, Kobe, 2012). Med posebne oblike kriminalitete se v današnjem času šteje predvsem računalniška kriminaliteta, kjer policija uvršča kazniva dejanja  zlorabe osebnih podatkov, vdor v računalniški sistem, napad na informacijski sistem, kršitev materialnih avtorskih pravic na internetu in izdelovanje ter pridobivanje orožja ali pripomočkov za vdor ali napad na informacijski sistem in zloraba informacijskega sistema. Za primerjavo, v Sloveniji je bilo leta 2010 takšnih kaznivih dejanj 76, leta 2012 pa 131. ESB statistika kaže, da je bilo tovrstnih kaznivih dejanj največ v Nemčiji ; približno 70 kaznivih dejanj na 100 000 prebivalcev, in v Belgiji- 40 kaznivih dejanj na 100 000 prebivalcev. Sledijo Danska in Finska (9 oziroma 7 kaznivih dejanj na 100 000 prebivalcev). Slovenija sodi med večino držav, ki ima v povprečju 3 kazniva dejanja. 

Med posebno obliko kriminalitete sodi tudi zloraba prepovedanih drog . Število kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo drog se je v zadnjih letih zmanjšalo, po oceni policije, je to posledica nekaterih dolgotrajnih mednarodnih operacij proti kriminalnim družbam, kakor tudi kot posledica usmerjenosti odkrivanja ilegalnih prostorov  za nedovoljeno proizvodnjo konoplje. V zadnjem času smo priča pobudam legalizacije gojenja industrijske konoplje za medicinske namene, kar odpira tudi druge vidike izjemno uporabnih in vsestransko koristnih lastnosti te industrijske rastline. Toda glede mnenja o legalizaciji prevladujejo stereotipi, pa ne bi smeli, kajti primeri dobre prakse povsod po svetu potrjujejo vsestransko koristnost konoplje. A pri stereotipih gre za napačno dioptrijo, za ozek pogled, povedano drugače – žaba v vodnjaku še pomisli ne, da morda obstaja ocean ...   

Zuzanna G Kraskova 

Ni komentarjev:

Objavite komentar