28. feb. 2018

V ZAPORU ŽIVIM


Prestajanje kazni zapora za ženske na Igu zna biti, poleg resocializacije, tudi optimalno izkoriščen čas, dodana vrednost življenju, kar je, seveda odvisno od zaprte osebe same. Nekatere obsojenke znajo in zmorejo koristno in praktično uporabiti dane možnosti, ki jih nudi Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). To posebno velja za osebe z dolgoletnim prestajanjem kazni. V zaporu se človekov življenjski prostor strni na minimalno raven, s tem pa se na psihičnem področju lahko spremenijo tudi miselni in vedenjski vzorci in način delovanja, na površje se lahko dvignejo osebnostne poškodbe iz otroštva (zlasti, če oseba izhaja iz disfunkcionalne družine ali problematičnega socialnega okolja), ali preteklosti nasploh, posledično pa so možne apatije, tesnobna stanja, resignacija in podobno neprilagojeno vedenje. Vendar osebe, s tako imenovanim močnim duhom in smislom za organizacijo, znajo dano situacijo izrabiti za novo priložnost. V to skupino sodi Marina, zaprta na Igu štiri leta, še toliko jih bo, če ne bo zaradi vzornega vedenja in drugih (pravnih okoliščin v postopku) deležna predčasnega odpusta. Kaznivo dejanje je storila komaj polnoletna, dobro razume sankcije zanj in sprejema prestajanje kazni kot prevzgojo. Zaradi takšne duševne naravnanosti v Zavodu pravzaprav napreduje, saj ves svoj čas posveča izobraževanju in delu, ki ga občasno opravlja tudi izven zapora. Zaupala mi je nekaj pomembnih odločitev in utrinkov iz svojega zaporniškega življenja:
»Kdaj si se odločila, da boš čas prestajanja kazni izkoristila za šolanje?« sem jo vprašala.
Marina: »Izhajam iz nestabilne, no, natančno, materialno stabilne, a nasilne družine, sem edinka, po eni strani razvajana, istočasno pa sankcionirana za vsako mladostniško napako,« odvrne s kančkom otožnosti, a ne žalosti, menim, da to dejstvo razume, da je pač bilo tako, kajti, zaveda se, da preteklosti ne moremo preusmeriti, lahko pa jo sprejmemo in se iz nje nekaj naučimo. Potem nadaljuje. »Nenehno sem bežala, od staršev, predvsem od ljudi, ki so me imeli radi (zdaj vem, da to pomeni strah pred čustvi, strah pustiti koga blizu), bežala sem od vsega in vseh, pravzaprav sem bežala pred odgovornostjo. Hitro in z lahkoto sem našla pravo družbo, saj ta kar prepozna sebi enake, zato sem z lahkoto prišla tudi do substanc, ki tako rekoč sodijo zraven, saj odrinjenosti na rob najlažje preneseš le na tak način, z odmikom v navidezni, nevarni svet. Tako se realnosti na svoj način upiraš. Pravzaprav se upiraš sebi, in spet – odgovornosti. V šoli mi nikoli ni šlo zares slabo, učila sem se – takrat, ko sem se, a takrat z razumevanjem, snov sem si z lahkoto zapomnila, vendar me je čedalje bolj privlačila neke vrste svoboda, neodvisnost, neotipljivo stanje brez kalupov, zato sem sčasoma izgubila pravi motiv za učenje. Zakaj pravzaprav naj bi se učila, če je vse tako gnilo, brez smisla, en sam dolg čas, sem opravičevala svoje brezdelje in pobege od doma. Danes vem, da sem s takšnim ravnanjem le opozarjala nase, pa tudi na svoje stiske in pomanjkanje ljubezni, kako sem si pač izkazovanje ljubezni takrat predstavljala. Danes tudi vem, da sem rabila pasti še niže, na dno, in še globlje. In tistega večera, ko je zaradi mene nekdo umrl, sem to dokončno dojela – moj padec je pomenil smrt za nedolžnega človeka. Tistega večera pravzaprav nisem dojela vsega, ker sem bila zadeta, v šusu, dogodka se spomnim le bežno (kar bom najbrž obžalovala do smrti …) ampak drugega dne … tako si namreč predstavljam pekel, se spomnim odlično, takrat me je resničnost butnila v obraz s takšno močjo, da sem za nekaj časa oslepela; ves čas sem imela odprte oči, a ničesar in nikogar nisem videla. Slišala sem rožljanje nekakšnih verig, lisic, ne vem točno česa, slišala sem tudi frenda, ki je tulil, klel in ozmerjal (najbrž) policiste, ker je omenil pendreke in dva butasta tipa v enem vicu, a moj fokus je bil drugje – vrtel se je okoli vprašanja – ali je za nekatere, natančno, neprilagojene  ljudi, resnično edini način, edini STOP znak narediti najhujše kaznivo dejanje, se pravi, zločin, smrt nekega drugega človeka … » Marina se je žalostno nasmehnila, pripravljena razložiti, odgovoriti na (predvsem sebi) zastavljeno vprašanje … 
Se nadaljuje ...

Napisala27. feb. 2018

V ZAPORU ŽIVIMPrestajanje kazni zapora za ženske na Igu zna biti, poleg resocializacije,  tudi optimalno izkoriščen čas, dodana vrednost življenju, kar je, seveda odvisno od zaprte osebe same. Nekatere obsojenke znajo in zmorejo praktično uporabiti dane možnosti, ki jih nudi Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). To posebno velja za osebe z dolgoletnim prestajanjem kazni. V zaporu se človeku življenjski prostor strni na minimalno raven, s tem pa se na psihičnem področju lahko spremenijo tudi vedenjski vzorci in način delovanja, na površje se dvignejo osebnostne poškodbe iz otroštva (če oseba izhaja iz disfunkcionalne družine sploh) ali preteklosti, posledično so možne apatije, tesnobna stanja, resignacija in podobno, vendar osebe s tako imenovanim močnim duhom in smislom za organizacijo znajo dano situacijo izrabiti za novo priložnost. V to skupino sodi Marjeta, zaprta na Igu štiri leta, še toliko jih bo, če ne bo zaradi vzornega vedenja in drugih(pravnih okoliščin v postopku) deležna predčasnega odpusta. Kaznivo dejanje je storila komaj polnoletna, dobro razume sankcije zanj in sprejema prestajanje kazni kot prevzgojo. Zaradi takšne duševne naravnanosti v Zavodu pravzaprav napreduje, saj ves svoj čas posveča izobraževanju in delu, ki ga občasno opravlja tudi izven zapora. Zaupala mi je nekaj utrinkov iz svojega zaporniškega življenja:
»Kdaj ste se odločili, da boste čas prestajanja kazni izkoristili za šolanje?« sem jo vprašala.
Marjeta: »Izhajam iz nestabilne, materialno stabilne, a nasilne družine, sem edinka, po eni strani razvajana, istočasno pa sankcionirana za vsako mladostniško napako« odvrne s kančkom otožnosti, a ne žalosti, da je tako bilo, kajti, zaveda se, da preteklosti ne moremo preusmeriti, lahko jo sprejmemo in se iz nje nekaj naučimo. Potem nadaljuje. »Nenehno sem bežala, od staršev, od ljudi, ki so me imeli radi, od vsega in vseh, pravzaprav sem bežala pred odgovornostjo. Lahko sem našla pravo družbo, saj ta kar prepozna sebi enake, lahko sem prišla tudi do substanc, ki tako rekoč sodijo zraven saj odrinjenosti na rob lahko le tako preneseš in se ji na svoj način upiraš. Pravzaprav se upiraš sebi, in, spet – odgovornosti. V šoli mi nikoli ni šlo zares slabo, učila sem se – takrat, ko sem se, z razumevanjem, lahko sem si zapomnila snov, vendar me je čedalje bolj privlačila neke vrste svoboda, neodvisnost, stanje brez kalupov, zato sem sčasoma izgubila pravi motiv za učenje. Zakaj pravzaprav naj bi se učila, če je vse tako gnilo, brez smisla, en sam dolg čas, sem opravičevala svoje brezdelje in pobege od doma. Danes vem, da sem s takšnim ravnanjem le opozarjala nase, pa tudi na svoje stiske in pomanjkanje ljubezni, kako sem si pač izkazovanje ljubezni takrat predstavljala. Danes tudi vem, da sem rabila pasti še niže, do dna, in tistega večera, ko je zaradi mene nekdo umrl, sem to dokončno dojela – moj padec je pomenil smrt za nedolžnega človeka. Tistega večera pravzaprav nisem dojela vsega, ker sem bila v šusu, zadeta in se dogodka spomnim le bežno (kar bom najbrž obžalovala do smrti …) ampak drugega dne … tako si namreč predstavljam pekel, me je resničnost tako s takšno močjo butnila v obraz, da sem za nekaj časa oslepela; ves čas sem imela odprte oči, a ničesar in nikogar nisem videla. Slišala sem rožljanje nekakšnih verig, lisic, ne vem česa, slišala sem tudi frenda, ki je tulil, klel in ozmerjal (najbrž) policiste, ker je omenil pendreke in dva butasta tipa v enem vicu, a moj fokus je bil drugje – vrtel se je okoli vprašanja – ali je za nekatere, natančno, neprilagojene  ljudi, resnično edini način, edini STOP znak narediti najhujše kaznivo dejanje, se pravi, zločin, smrt nekega drugega človeka … » Marjeta se je žalostno nasmehnila, pripravljena razložiti, odgovoriti na (predvsem sebi) zastavljeno vprašanje …
Se nadaljuje

Napisala31. jan. 2018

ZAPORNIKI IZ TUJINEZavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) je totalitarna ustanova, kjer je zapornikom omejen, strnjen življenjski prostor na minimalno raven, a po drugi strani, s kazensko-pravnega vidika je zavod odprt za sprejem tujcev, tako v slovenskih zaporih  kazen prestajajo tudi tuji državljani, ki so kaznivo dejanje povzročili na tleh Republike Slovenije. V slovenskih zaporih kazen prestajajo državljani iz vsega sveta; državljani nekdanje Jugoslavije (teh je največ), Bolgari, Nemci, državljani Senegala, Afganistana, Nove Zelandije, Kitajske,  ZDA itn. Statistika pravi, da je je od vseh zaprtih oseb včasih tretjina tujcev.  Jezikovnih težav zaposleni v zavodu običajno nimajo, sporazumevajo se v enem od svetovnih jezikov, ko se pa pojavijo jezikovne ovire, običajno pri zapornikih iz specifičnih držav, ki obvladajo le materni jezik, si pomagajo z individualnimi obravnavami (tudi s pomočjo prevajalcev). Zapornikom iz tujine je na voljo razpoložljiva zakonodaja v tujem jeziku, kakor tudi tuja literatura nasploh. Obsojeni tujci običajno uporabljajo pravico do obiskov konzulatov, pravico do obiskov svojcev, ki je odvisno od oddaljenosti države in materialnega stanja svojcev, upoštevan pa je tudi kakovostni vidik stikov s svojci pred nastopom kazni, večina jih za ohranjanje stikov uporablja dopisovanje ali telefonske stike. Tujcem je v slovenskih zaporih omogočen režim primerne prehrane glede na verska ali druga prepričanja, sicer pa so deležni enake obravnave kot zaporniki s slovenskim državljanstvom. Zanimiv je sistemski vidik glede izgona, in sicer, tujci z izrečenim izgonom iz države ne smejo le-te zapustiti konec tedna, vsi, ki jim kazen še ni izrečena pa to pravico imajo. Zaradi visokih telefonskih stroškov, imajo tuji zaporniki težavo z ohranjanjem socialnih mrež, iz istega – finančnega razloga obiski niso pogosti, zato jim je, ko obisk dobijo, lahko ta časovno daljši. Uprava za kršitev hišnega reda ugotavlja, da se tuj obsojenci na režim hitro navadijo in asimilirajo, ravno tako nimajo težav z drugimi obsojenci. Vendar so tudi takšni, ki zaprosijo za premestitev  prestajanja kazni v matični državi. Statistično je ugotovljeno, da je v zadnjih desetih letih bilo podanih 80 prošenj za prenos prestajanja kazni, od katerih je bila prošnja ugodno rešena za 13 tujih državljanov, ki nadaljujejo prestajanje kazni v državi. Iz katere izvirajo. Po svoje to mora biti velik napor – se ponovno socializirati, a če to obsojenec stori dvakrat, ima več možnosti odpoditi vse dileme in pomisleke, da bi se še kdaj nastanil v zaporu ….

Zuzanna G. Kraskova23. dec. 2017

PRAVICE ZAPORNIKOV V SODNI PRAKSI
Kršitev pravic zaprtih oseb, ki zajemajo pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, pravica do vere,  se najresnejše upošteva in izvršuje v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V slovenskih zaporih je sporna predvsem prenatrpanost, saj so na podlagi tega dejstva zaporniki pri tožbah na Evropskem sodišču najbolj uspešni; spomnimo se, leta 2011. ko je peterica pripornikov oz. zapornikov tožbo v Strasbourg tožbo dobilo, šlo je za zapornike v zadevi Balkanski bojevnik, in sicer zaradi slabih razmer v slovenskih zaporih; peterica je bila zaprta v sobi s 16, 3m, v sobi pa je bilo šest postelj. Izpostavljen je tudi vidik prezračevanja v sobah oz. celicah, kjer se na primer poleti temperatura povzpne do 30 stopinj. Omenjeno nesporno predstavlja kršenje temeljnih človekovih pravic, kar je zapisano v 3 in 13, členu evropske konvencije, ki prepoveduje nečloveško in ponižujoče ravnanje ter določa pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred domačimi oblastmi. Kršitve naj bi odpravila novela zakona, po kateri bo zapornikom zagotovljeno tudi sodno varstvo. Sicer Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij  (Ziks) določa, da oseba na prestajanju zaporne kazni, ki meni, da je bila podvržena mučenju ali drugim oblikam ponižujočega ravnanja, zahteva sodno varstvo, a to pravico so v preteklosti zaporniki le redko uporabili. To se je torej spremenilo, na bolje glede obsojencev, saj v visokih odstotkih tožbe tudi dobijo, zato pa slabše za državo. Toda uspešna uporaba te pravice je vendarle zganila ustrezne institucije in  v bližnji prihodnosti, kot je bilo omenjeno v prejšnji številki, bo Slovenija pridobila novo, moderno, krasno totalitarno ustanovo, katero bodo zaporniki zaradi razkošnosti, tako domnevamo, z nostalgijo zapustili. Gotovo je pri kompetencah za gradnjo novega ZPKZ-ja bila kalkulacija uspešna, se pravi, v prid gradnje zapora, saj so odškodninske tožbe zelo visoke. Tako lahko sklepamo, da so se državni (politični) organi ravnali tudi/ali predvsem po latinskem pregovoru: Cedento victor abibis, se pravi, Popuščaj in odšel boš kot zmagovalec

Napisala Zuzanan G. Kraskova


29. okt. 2017

UPORI V SLOVENSKIH ZAPORIHVeliko je vzrokov, zaradi katerih so obsojenci v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) nezadovoljni. Sicer je nezadovoljstvo dejstvo, ker bivajo v totalitarni ustanovi, kjer je njihovo življenje omejeno, tako prostorsko kot tudi glede svobodnega odločanja, toda za kaznivo dejanje je potrebno sprejeti odgovornost in si življenje v zaporu prirediti tako, da se kot ljudje razvijajo in rastejo v vseh pogledih. Tako bi bilo najbolje. V resnici pa je v zaporih stanje povsem drugačno. Obsojenci se pritožujejo nad vsem, od nekakovostne prehrane, neprimernimi pogoji za rekreacijo, visokih cen telefonskih pogovorov, do visokih temperatur (saj zapori nimajo urejeno uravnavanje temperature) do stiske oziroma gneče v zaporniških celicah, kjer v relativno majhnih prostorih živi večje število oseb kot je to zakonsko zapovedano, se pravi, kršenje tretjega člena konvencije o človekovih pravicah, ki govori o prepovedi mučenja. Morda v tem primeru prostorske stiske dejansko govorimo o mučenju, kajti, če smo popolnoma iskreni, mi, ki smo zunaj, in se v mislih prestavimo v zaprt prostor, z velikim številom ljudi, v omejen prostor, kjer nimamo niti trenutka miru, nam je že sama misel na takšno stanje odbijajoča,  ljudem, ki prestajajo zaporno kazen, je pa še dosti težje (le da oni to zaprto stanje tudi zares živijo), zakaj, saj zaprte osebe, poleg psihosocialnih težav in problema z neprilagojenostjo, na primer, nezmožnosti spoštovanja avtoritete, se preprosto ne (z)morejo  ob takšnih pogojih re-socializirati. Torej dejstvo, da je kar 5% zapornikov odvisnikov, ki se večinoma zdravijo, a prepovedane substance so v zaporih stalnica, lahko jih je dobiti, lahko pretihotapiti. Kakorkoli že, zaporniki ali priporniki, ki menijo, da so bile kršene njihove pravice lahko proti državi vložijo odškodninsko tožbo, ki jo vložijo na evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), na katerem je Slovenija v preteklosti že izgubila nekaj tožb in morala izplačati odškodnino okoli 100 tisoč evrov. Največ postopkov je bilo vloženih proti zavodu na Povšetovi, vzemimo eden od primerov nenapovedanega obiska - kontrole; kjer je prostora za 135 zaprtih ali priprtih oseb -  za 54 obsojencev in 81 pripornikov, bilo pa je zaprtih 100 oseb in 73 pripornikov. Kar kaže na hujšo kršitev, sploh pa obsojenih oseb, ki bodo v zaporu dlje. Na očitke in tožbe  se je Ministrstvo za pravosodje zganilo in letos napovedalo gradnjo novega zapora v Dobrunjah; do 6.11.2017 je rok za posredovanje arhitekturnih rešitev na javnem natečaju. Omeniti je potrebno, da so gradnjo novega zapora napovedali tudi v preteklosti, a projekta do danes nikomur ni uspelo uresničiti, a zdaj, ko zaporniki grozijo z visokimi odškodninskimi tožbami, bi bilo res smotrno pljuniti v roke in začeti z gradnjo. Že zato, da bo volk sit in koza cela. In ne obratno ... 

Napisala Zuzanna G. Kraskova