O meni


Zuzanna G. Krasková je v Sloveniji živeča Slovakinja, pesnica, pisateljica, kolumnistka, prevajalka, predavateljica, kolumnistka in psihoterapevtka, Študirala je psihologijo in organizacijo socialne mreže. Diplomirala je tudi iz socialnega menedžmenta in vodenja, magistrirala pa iz psihoterapije v okviru podiplomskega študija psihosocialne smeri. Dolgoletno delo v psihoterapevtski praksi v EU in po svetu jo je pripeljalo k sodelovanju z Zdravniki brez meja, k projektu Omega ter drugim evropskim projektom, ki temeljijo na pomoči marginalnim družbenim skupinam. Iz sorodnih vsebin je v tujini opravila tudi doktorski študij.
Poleg ustvarjanja dela kot predstojnica, psihoterapevtka, svetovalka in raziskovalka na Inštitutu za psihosocialno pomoč. Je habilitirana za višješolsko predavateljico, predava na Gea college-u in Erudiu v Ljubljani. Poleg lastne psihoterapevtske prakse, psihoterapevtsko delo opravlja tudi za Kralje ulice in ambulanto Pro bono. V okviru EU projektov sodeluje pri projektih Slovenske filantropije in nudi psihoterapevtsko pomoč prosilcem za azil oz. žrtvam vojnega nasilja. Kot psihoterapevtka dela tudi v okviru projektov Zdravniki sveta. 
V Zavodu za prestajanje kazni zapora  (ZPKZ) Ig je poleg psihosocialnega svetovanja, izvajala tudi kreativno terapijo in sicer  - spodbujanje kreativne ideje za ustanovitev časopisa.. Še vedno vztraja pri izvirni ideji.

Reference:
Leta 1979 je priseljenka  v Novem Sadu bila nagrajena za najboljši cikel pesmi PRISELJEN na natečaju o življenju manjšinskih narodov v Vojvodini.
Leta 1979 je bila nagrajena tudi za izviren vojvodinski mladinski pesniški cikel. Od leta 1999 do 2002 je izdala štiri pesniške zbirke, pod skupnim imenom ENA TISTIH ŽENSK, od katerih sta dve izšli v slovaškem in angleškem jeziku.
Od leta 2003 je članica Društva slovenskih pisateljev.
Leta 2005 je bila nagrajena za najboljšo kratko prozo na natečaju Sodobnosti in Društva slovenskih pisateljev..
Leta 2006 je izdala dve zbirki kratke proze LE-BDENJE  (založba Koščak) in SENCeSENC (založba Libro).
Leta 2007 je izdala roman EU-ROPA (založba Libro).
Leta 2008 je izdala pesniško zbirko ALOHTON (založba Scriptio).
Leta 2009 je v slovenščino prevedla roman LUČ  (Lampa) slovaškega pisatelja Dušena Kužla (založba Beletrina in Društvo slovenskih pisateljev).
Leta 2010 je izdala roman LUGOVO KOPJE (založba Scriptio)
Leta 2012 je objavila strokovno zbirko kolumen V OGLEDALU JE NEKAJ NAROBE.
Leta 2013  sta bili dve njeni zgodbi uvrščeni v zbirko ANTOLOGIJA JUGOSLOVANSKE KRATKE PROZE (Scriptio).
Leta 2014 je objavila roman PRE-VEČNOST (Scriptio).
 Leta 2013 je bil objavljen njen strokovni članek v reviji za izobraževanje Educa, pod naslovom Otrokove prav(lj)ice.  
Od leta 2011 piše kolumne za časopis Kralji ulice, za rubriko Izza rešetk.
Od leta 2012 piše kolumne za spletno Delo, v rubriki Mnenja, Sobotno prilogo in Tuditi.
Leta 2016 je bil v reviji Educa objavljen njen strokovni članek Kompetentna in patološka uporaba interneta. Živi in dela v Ljubljani.

Založba Scriptio distribuira vsa njena izdana dela.