2. jan. 2017

PROSTITUCIJA - SVOBODNA ODLOČITEV ALI DISKRIMINACIJA

Prostitucija – odločitev ali diskriminacija?

Zuzanna G. Kraskova

V severnoevropskih državah je prostitucija, ki sodi v posebno vrsto kriminalitete, kaznivo dejanje. Vendar raziskovalni indeksi ne kažejo, da to zaleže. Če se namreč ozremo v  človeško zgodovino, lahko ugotovimo, da je tovrsten kriminal izjemno trdoživ, tako kot vse avtohtone, prvinske obrti. Zato si lahko zastavimo temeljno vprašanje, ki ga lahko teoretično  primerjamo z enigmatičnim vprašanjem: kaj je bilo prej – kokoš ali jajce, se pravi – ali je bila prej dovoljena ali prepovedana prostitucija? A to vprašanje sega v čas razvoja najstarejših, kultur in razvoja njihovih razlik, v čas vojnih in verskih pohodov in sprememb družbenih ureditev, skozi vse te dinamične procese pa se je najstarejša obrt uspešno ohranila do danes. Zakaj bi potem govorili o diskriminaciji oz. omejevanju pravic?  Ne iz razloga, ker pri nas prostitucija od leta 2003 ni kaznivo dejanje, ne sodi niti v posebno vrsto kriminalitete,  in ne zato, ker v Sloveniji nudenje spolnih uslug ni niti prekršek, kar pomeni, da se prostitucija finančno ne kaznuje, sploh ne; pri nas si tako pripadniki moškega kot tudi pripadnice ženskega spola mirne duše privoščijo tovrstno razvado (beri navado ali življenjski slog). Vendar o diskriminaciji v primeru te dejavnosti moramo govoriti iz preprostega razloga, ker so udeleženi v tem procesu preprosto oropani dostojanstva. Ženske in moški. Sploh ni pomembno, da je njihovo početje skrbno skrito očem javnosti (ali pa ravno zaradi tega), da ni niti najmanjše bojazni, da bi kdaj bili razkrinkani, pri tej, da se malce hecno izrazim, »nuji«, pomembno je tisto notranje dojemanje dejanja po tem; kaj ostane, koliko to posameznika zmanjša,oslabi,  razvrednoti, kakšna vprašanja se  porajajo … po tem. Nedvomno pa gre pri teh posameznikih za temeljno vprašanje; za ne-zmožnost ohranjanja odnosov oziroma za nezmožnost razviti, vzdrževati in zdržati razmerje na višji, čustveni ravni. Gre za vprašanje čustvene ne-doraslosti. Če odmislimo ekonomsko stisko, ki nekoga pahne v takšen  drastični položaj, da ne rečem, ukrep, gre praviloma za prej omenjene čustvene težave. Za vse udeležene. Predvsem pa za tiste »mačo tipe«, t.i. zvodnike, ki dekleta neusmiljeno silijo v takšno delo, potem pa jim še bolj neusmiljeno odtujijo iztržek. No, to početje je tudi pri nas kaznivo dejanje! Še sreča …


Ni komentarjev:

Objavite komentar