1. okt. 2016

KRIMINAL ali KRIMINALITETAPojem kriminal obsega vrsto pojavnih oblik, ki jih obsega, vezan pa je na prostor in čas. S pojmom kriminal so ljudje skozi zgodovino poimenovali prepovedana, nezaželena dejanja posameznikov ali skupine ljudi. Prepovedanost je bila zabeležena na več načinov, zapisana v zakoniku skupaj s kaznijo, ki je doletela storilca, neredko skupaj z žrtvijo, ali pa (vse)splošno moralno obsodbo (Cassel, Bernstein, 2001). Da je pojem kriminal relativen pojem pa najbolje pojasni dejstvo, da so kazensko zakonodajo pisali pogosto tudi tisti, ki bi jih v denimo, pravičnem svetu označili za storilce (kar je bilo odvisno od družbene ureditve določene države). V slovenski  policijski statistiki je vsako kaznivo dejanje šteto enkrat, ne glede na število ovadenih oseb, vsaka ovadena oseba pa je ravno tako šteta enkrat ne glede na število kaznivih dejanj za katera je ovadena. Državno tožilstvo vodi evidenco po določbah državnotožilskega reda (DTR), po katerem je dokumentirano gradivo razporejeno v vpisnike, evidence in imenike (104. člen DTR). Za ves informacijski sistem državnih tožilstev ter za izdelavo statističnih poročil skrbi Strokovni informacijski center (51. člen DTR), ki pripravlja tudi letna poročila državnega tožilstva. Omeniti pa je potrebno tudi temno polje oz. temno število kriminalitete (Sket,1997), ki zajema prikrita, latentna kriminalna dejanja,  neprijavljeno kriminaliteto, ki zajema  »vsa kazniva dejanja, ki so bila izvršena v nekem času na nekem območju, vendar niso bila prijavljena policiji ((Maver, 2004). Prva obsežna raziskava o neprijavljeni, prikriti kriminaliteti je bila narejena 1981 leta, za potrebo te raziskave pa so uporabili naslednjo definicijo temnega polja »prikritost, ki nastaja s kriminaliteto, ki je žrtvam (oškodovancem, zasebnikom) na določenem območju  in v določenem času sicer znana, toda neprijavljena pristojnim državnim pregonskim organom«. V tranzicijskem času oz. danes, v razcvetu neoliberalističnih prepustnih določil pa ne le da je neprijavljena (npr. gospodarska) kriminaliteta znana v času in prostoru, ona je znana praktično vsem, vendar se je ne da prijaviti organom pregona, ker je zakonita ...

Napisala Zuzanna G. Kraskova


Ni komentarjev:

Objavite komentar