31. maj 2016

REALNE MOŽNOSTI IN MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPRTIH OSEB

Napisala Zuzanna G. Kraskova

Za izobraževanje mora imeti človek željo, mora biti opremljen z močnim motivacijskim nabojem,in razlogi, ki naj bodo opravičili učenje, ki je v današnjem času drago. Tako je tudi v zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). Za razliko od kazenske zakonodaje, denimo, skandinavskih držav, ima slovenska zakonodaja na področju financiranja izobraževanja obsojenih oseb posebno vrzel, in sicer z izjemo ZPKZ Dob, kjer srednješolsko izobraževanje večinoma sofinancira zavod, drugi ZPKZ po državi tega sofinanciranja nimajo, zato se morajo obsojenci izobraževati izven zavoda ter ga morajo financirati sami. Posledično to pomeni, da se izobražuje manj zaprtih oseb. Torej o pomembni motivaciji, želji po znanju ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o inkompatibilnosti interesov med izobraževanjem in drugimi področji, na kratko, na področju izobraževanja obstajajo protislovja  Teh protislovij je nekaj, ugotovitve pa so sledeče:
-aktivnosti, povezane s študijem, ki potekajo izven zavoda so za obsojence večinoma negosegljive,
- neprimernost oz. prenatrpanost, neustreznost učnih prostorov, kar močno vpliva na izobraževanje,
- zardai premeščanja iz zapora v zapor, obsojenci ne morejo nadaljevati izobraževanja,
- zaradi disciplinskih kazni je obsojenec za določen čas izključen iz izobraževanja (samica),
- zaradi medikamentoznih terapij (različnih zdravil), učinki izobraževanja so pri obsojencih manjši,

Toda eno najbolj pomembnih protislovij in obenem tudi ugotovitev je zgoraj omenjeno samofinanciranje izobraževanja obsojencev, čeprav je popolnoma transparentno njihovo finančno stanje oz. je jasno, da obsojenci sredstev za izobraževanje nimajo, sploh tisti z daljšo zaporno kaznijo, kajti, če so bili pred služenjem kazni zaposleni, delovnega mesta ne morejo obdržati, če je kazen daljša od enega leta. Torej je sklepati, da  mnogim obsojenim na dolgoletno kazen to dejstvo, ta nemoč nekaj naredi, nekaj v njih sproži, predvsem, če so se resnično želeli izobraževati, v smislu - delati nekaj koristnega, porabiti svoj prosti čas, implicitno, pa vendar – v družbeno dobro.

   

Ni komentarjev:

Objavite komentar