4. jul. 2016

PRIMERi DOBRE PRAKS IZOBRAŽEVANJA ZAPRTIH OSEB


Napisala Zuzanna G. Kraskova

Izobraževanje zapornikov mora biti tako kakovostno kot je izobraževanje odraslih izven Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). To posledično pomeni, da morajo imeti obsojenci dostop do izobraževalnih programov zunaj zavoda. Primere dobrih praks najdemo v skandinavskih državah; ko ali če izobraževanje obsojencev zunaj zapora ni mogoče, morajo biti izobraževalnh programi v zaporu prilagojeni oz. v tesni povezavi z učnimi programi zunaj. Raziskave v teh državah kažejo na dejstvo, da se obsojenci, ki so se izobraževali zunaj zavodov, redkeje vrnejo na delikventno pot. Kazenska zakonodaja v Nemčiji določa, da zavodi za prestajanje zaporne kazni ohranjajo stike z nekdanjimi obsojenci in jim na tak način nudijo podporo na izobraževalni poti, ki so ji le-ti začeli v zaporu.

Primer dobre prakse je tudi Norveška, kjer v izobraževanje in usposabljanje, na primer usposabljanje na področju gospodinjstva, vključujejo osebe brez stalnega prebivališča, rednih finančnih prihodkov in osebe z neurejenim socialnim statusom. Tečaji gospodinjstva so namenjeni pridobivanju veščin o prehranjevanju, higieni, ravnanju z denarjem, socialnemu življenju in premagovanju vsakdanjih življenjskih ovir. Na kratko, tak pristop obsojencem nudi praktično in teoretično znanje za lažjo vključitev v družbo po prestani kazni (določilo Odbora ministrov Sveta Evrope, 1990). Obsojenci s krajšo zaporno kaznijo se  glede izobraževanja obravnavajo drugače, tovrstni zaporniki morajo ohranjati stike tudi izven zapora, primer dobre prakse je program za mlade obsojence v Angliji; program vsebuje različne vidike življenja mladine, socialni vidiki, delo in brezposelnost, avtoriteta, spretnosti v gospodinjstvu, nastanitev po prestani kazni.  Lahko torej sklepamo, da izobraževanje obsojenim, predvsem mladim prestopnikom naredi nekaj dobrega, in če velja, da se prvotnih občutkov, vzorcev ali znanj  nikoli ne pozabi, te primer dobrih praks lahko začnemo uveljavljati tudi pri nas.

Ni komentarjev:

Objavite komentar