25. jan. 2015

POVRATNIKIOdkar imamo svojo državo se je marsikaj spremenilo tudi v zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ). Z novo državo smo v zaporih dolbili novo vodstvo, novo zakonodajo na področju kazenskih sankcij, skratka, tudi v tem oziru smo se in se obračamo k razvitim državam EU. Če pa bi omenjeno želeli uporabiti iz vidika povratništva, bi lahko mirno rekli, da se na tem področju ni spremenilo ničesar. Če gremo še dlje in globlje, lahko pritrdimo zaskrbljujočemu dejstvu, da se je kriminaliteta, predvsem na gospodarskem področju ne le podvojila, postala je nekakšen družbeni trend, gospodarski kriminalci pa nekakšne pop ikone (tako kot so serijski morilci pop ikone v ZDA ). Gospodarska kriminalna dejanja se ponavljajo in stopnjujejo tudi zaradi dejstva, ker je zakonodaja na področju gospodarskega kriminala milejša kot za druga zločinska dejanja, saj se snovalcem zakona očitno zdi, da je v gospodarstvu »grešiti« milejše kot, na primer nekoga pretepsti, poškodovati ali celo umoriti. Ne bi rekli, da je milejše biti direktor-kriminalec, ki podjetje spravi na rob propada in s tem ustvari vojsko brezposelnih, obubožanih, potencialnih kriminalcev, on sam, z visoko odpravnino iz podjetja odide z dvignjeno glavo. In mu nihče ne more do živega, kajti naša zakonodaja še ni izumila klavzule za preprečevanje, kaznovanje, sankcioniranje in zapiranje teh posebno pokvarjene vrste kriminalcev. Škoda, kajti teh bi v povratništvu bilo nešteto …
Strokovnjaki s področja kazenske zakonodaje, so povratnike uvrstili v štiri skupine, in sicer:
- profesionalni storilci kaznivih dejanj
- polprofesionalni storilci kaznivih dejan
- situacijski povratniki
- vsi, ki niso uvrščeni v nobeno od prejšnjih skupin
Ta razrez ne ponuja posebnega uvida v število povratništva, da pa misliti oziroma ponuja pogled iz drugega zornega kota, ta pa je - opredeljevanja kaznivih dejanj iz strokovnega vidika
Glede na gospodarsko-politična dogajanja v naši državi  v zadnjih dvajsetih letih, predvsem iz vidika elitizma, populizma, nepotizma, tajkunskih afer in podobno, že tako, s prostim očesom ugotavljamo, da se je četrta kategorija pri nas odlično prijela …

Ni komentarjev:

Objavite komentar