15. nov. 2014

NOSILCI SAMOZAVESTINosilci samozavesti
V današnjem času je pogosto slišati besedo samozavest. O njej govorimo, ko se posameznik vede negotovo, ko ne zmore izraziti svojih zahtev in stališč, ko ni zmožen sprejemati ali uresničiti pomembne življenjske odločitve.  Kaj torej je zdrava samozavest? Od česa je odvisna in zakaj jo danes tako nujno potrebujemo? Samozavest je tista moč v človeku, ki mu omogoča prevzeti nadzor nad svojim življenjem, ki mu pomaga zaupati vase in je  zlasti učinkovita pri obvladovanju različnih  stresnih ali distresnih stanj.  Kar pa je za človekovo optimalno delovanje nadvse pomembno je dejstvo, da zdrava in trdna samozavest prebuja in spodbuja njegovo ustvarjalnost.
Za doseganje stabilnega osebnostnega razvoja obstajajo načini in metode, ki posamezniku pomagajo oz. omogočajo doseči in ohraniti notranjo moč in izgraditi čvrste temelje samozavesti. Eden način je program, ki je sestavljen iz modulov in se osredotoča na uporabo načel, le-te pa gradijo in ohranjajo občutek sposobnosti, vrednosti in celovitosti, in sicer:
1. Spodbujanje samo-zavedanja (zavedati se sebe v lastni celovitosti in avtonomnosti, ki jo pridobimo s samim rojstvom)
2. Sprejemanje samega sebe (sprejeti sebe z vsemi osebnostnimi in karakternimi lastnostmi in dejanji, ki jih prinaša vsakdanje življenje)
3. Prevzemanje odgovornosti (sprejeti popolno odgovornost za svoje odločitve in dejanja)
4. Uveljavljanje individualnih potencialov (znati uporabiti lastne zmogljivosti za doseganje optimalnega položaja v družbi)
5. Usmerjanje svojega delovanja proti zastavljenemu cilju (usmeriti notranjo moč proti zadanemu cilju in vztrajati ne glede na morebitne ovire, čeprav se morda dozdevajo kot nepremostljive)
6. Delovanje za osebno integriteto (aktivno delovati na psihofizičnem ravnovesju oz. si prizadevati za notranjo skladnost, ki pogojuje skladnost z zunanjim svetom)
Osebno pozornost je potrebno nameniti razvijanju moči in učinkovitosti pri delu, kakor tudi v zasebnem življenju in vseskozi delovati na osebnostni celostnosti in ubranosti, kajti duševno zdravje je več kot le dobro počutje.

Napisal Zuzanna G. Kraskova

Ni komentarjev:

Objavite komentar