1. jul. 2013

STISKA NEKDANJIH OBSOJENCEVVključevanje oseb po prestani zaporni kazni v skupnost poteka prek zavoda za prestajanje kazni zapora in centrov za socialno delo. V predodpustni fazi se v zavodu ustanovi posebna skupina strokovnih delavcev, katere je namen čim bolje pripraviti obsojenca na življenje zunaj. Strokovni delavec se z njim pogovori o njegovih načrtih in ciljih in mu pomaga nuditi čim več informacij, ki mu bodo koristile po odpustu. Seznanja ga o možnostih nastanitve in zaposlitve, posreduje mu podatke in nudi pojasnila o možnosti izobraževanja ali usposabljanja. Izjemnega pomena je, da se obsojenca moralno spodbuja, kajti čaka ga  zahtevno obdobje vnovične vključitve v skupnost. Pomembno je tudi, da obsojenca spodbuja, da sodeluje pri pripravi in urejanju dejavnosti, ki so potrebne za njegovo resocializacijo oziroma vključitev v skupnost.
Zavod je dolžan tri mesece pred iztekom kazni poslati pristojnemu centru za socialno delo predlog o oblikah strokovne pomoči, ki jo bo obsojenec po odpustu potreboval.
Po odpustu so po javnih pooblastilih za bivšega obsojenca zadolženi centri za socialno delo. Strokovni delavci, zadolženi za osebe po prestani zaporni kazni bivšemu obsojencu nudijo:
-          osebno pomoč (pomoč pri osebnih zadevah, glede stikov s svojci itd.)
-          svetovanje (strokovno, informativno ipd.)
-          urejanje zadev (pomoč pri iskanju zaposlitve, nastanitve idr.)
-          vodenje (vodenje skozi razne administrativne in druge postopke)
Centri začnejo stvari na področju nastanitve in zaposlitve pripravljati in urejati že pred odpustom obsojenca, bolj pospešeno pa teden pred odpustom, na dan odpusta običajno zaključijo in skupaj z bivšim obsojencem izberejo nastanitev in primerno zaposlitev. Pogovorijo se o načinu strokovne pomoči, če jo posameznik potrebuje, dogovorijo pa se tudi o načinu in možnostih usposabljanja in izobraževanja, če za to bivši obsojenec kaže zanimanje, kakor tudi o možnosti, višini in trajanju socialne podpore, če mu ta pripada.
Na centrih za socialno delo (CSD) pravijo, da so osebe po prestani zaporni kazni zaradi stigmatizacije mnogokrat prepuščeni sami sebi in ulici, saj jim neredko tudi najožji sorodniki in prijatelji zaradi storjenega kaznivega dejanja ne nudijo potrebne opore ali jim celo obrnejo hrbet. Menim, da bi za te ključne trenutke, po odpustu, ko so bivši obsojenci najbolj ranljivi, bilo potrebno poskrbeti bolj učinkovito, na bolj ustrezen način. Tako, da nekdanji obsojenci opremljeni z ustrezno strokovno pomočjo lahko svobod začutijo kot nalogo, poslanstvo, dobrobit zase in za družbo. Da se primerno pripravljeni premaknejo naprej v življenje. Kajti gravitacija nam omogoča stati trdno na tleh, a nam ne omogoča premika ...

Ni komentarjev:

Objavite komentar