12. feb. 2012

"PREDNOSTI" ZAPORA


 

Privilegiji zaprtih oseb

Zapor obsojencu nudi oskrbo, vendar je le-ta gibalno omejen in nadzorovan na vseh življenjskih področjih. Kanadski sociolog Erving Goffman se je v svojem eseju o Značilnostih totalnih ustanov  dotaknil tudi mehanizmov, ki vzdržujejo in zajemajo dejavnosti svojih članov.  Njegova ostroumna analiza zajema pojem - totalnosit zajetja, ki jo upodabljajo tudi pregrade, zgrajene med totalitarnimi ustanovami in zunanjim svetom. Strah zbujajoči pojem v nas poraja nelagodje in obenem prepričanost, da presega meje pristojnosti katerekoli totalne institucije, tudi zapora. Goffmanov esej obravnava procese in načine, kako totalna ustanova spreminja pogled človeka nase. Morda bi to moralo postati obvezno branje v vseh zaporih – varuhov in varovancev.
Toda ZPKZ-ji (zavodi za prestajanje kazni zapora) imajo svoj, takoimenovan sistem privilegijev: 1) hišna pravila po katerih poteka življenje varovancev. 2) določeno število nagrad v zameno za ubogljivost in 3) kazen, kot posledico nespoštovanja pravil. Pozornemu bralcu zgornjih vrstic, zlasti kar zadeva kategorizacijo določil, ne more uiti očitno protislovje oz. zloraba pojma privilegij, saj naj bi le-ta pomenil neke vrste ugodnosti, a v navedenih privilegijih tega ni zaslediti. Ravno nasprotno. Obsojenec, ki ga označujejo tudi s pojmom varovanec (ki v določenih situacijah nedvomno izzveni kot sarkazem) v omenjenih določilih ne bo našel ničesar, kar bi ga spodbudilo k pozitivnemu življenjskemu nazoru ali spremembi na bolje. Morda bi bilo torej smotrno ob tem zastaviti vprašanje, kakšno bolj učinkovito sredstvo bi lahko sistem uporabil, da bi obsojenci, glede na to, da so nadzorovani in gibalno omejeni, čas prestajanja kazni izkoristili na najboljši način, ki bo pozneje koristil njim samim in posledično družbi. V nasprotnem primeru se lahko zgodi sledeče:
Bivši zapornik: »Ravno sem prišel iz zapora.«
Sogovornik: »Čestitam.«

Ni komentarjev:

Objavite komentar