20. jan. 2012

Recenzija: sencEsenc - Andrej Lutman

Andrej Lutman, Radio Slovenija, 1. program, marec 2007


V spremni besedi je dr. Andrej Rozman zapisal, da tudi v drugi zbirki kratke proze Zuzanne G, Kraskove »smrtonosno privlačnost zgodbam dodajo sentenčni vrhovi na koncu zgodb«. Na zadnji platnici vzorno oblikovane knjige je trivrstičnica, zapisana v kakšnem zunanjem pra-vzroku: »Iz preduha čudno zaudarja, dražile so me zgodbe. Iz toka sem torej potegnila pero«. Izpis, ki se spogleduje z lepim, z uravnovešenostjo in skladom, in ki torej sega v domen umetnost ustvarjanja. Ena od značilnosti in tudi posebnosti tega pisanja so naslovi, ki kažejo, kot tudi sam naslov knjige, na avtoričino veselje nad skritimi pomeni jezika. Kot primera, naslova Raz-poka in Venec svet-ega. Besedna in pomenska zev, ki tako nastane, se ujema z drugo značilnostjo pisanja Zuzanne G. Kraskove. Njene zgodbe se končujejo s stavkom, rekom ali le besedo, kjer je strnjeno ali dodan zadnji ton zadnjemu besedilu. In o čem govorijo zgodbe? Dogajajo se tukaj in zdaj. Pripovedujejo o odnosih, ki jih vzpostavljajo življenjske skrajnosti, kot so smrt, norost, hudodelstvo, nesreča. Ljudje, ki te odnose gojijo so iz različnih družbenih skupin. Liki so dovolj posplošeni, da lahko predstavljajo vzorce. Prav splet dogodkov, ki se zgodijo na človekovi prelomnici, iz posplošenih likov da prijeten izvleček, v obliki domiselno izpeljanega nizanja besedil. Človeška stanja, ki so navsezadnje glavno polje ustvarjalkine bitke, so podlaga za nizanje blagega in prikritega posmeha našemu bivanju. Ostrina pripovedi pridobi moč prav z muzanjem na račun človekovih odzivov v povsem določenih in zlahka prepoznavnih okoliščinah. Poistovetenje z osebami, ki so skrajnjega značaja je enostavnejše in tako predhodno branje postane mamljivejše. Ves čas je navzoče pričakovanje, ki je vezano predvsem na vsebinski razplet, ki se pa razplete tudi na slogovni ravni prav z zadnjim stavkom oziroma besedo. To pomeni, da ima zgodba dva naslova oziroma dva konca.
Kaj torej pomeni SencEsenc ali SENCeSENC? Prav v združevanju vsebinskega in slogovnega razpleta je osnovna odlika pisave. Takšna dvojnost je nakazana tudi na platnicah knjige, kjer v bralca zreta očesa. Pisava je večinoma grajena na dvogovorih, ki jih sekajo samogovori, opisov pa je manj in služijo, če malce pretiravam, bolj za vezno tkivo med daljšimi in krajšimi izpovedmi nastopajočih oseb. Večinoma mrakobno ozračje celotne knjige malce predrugačijo ustvarjalkini domiselni slogovni vrivki in dosledna uporaba dolgih in kratkih stavkov ali pisanje nekaterih besed v poševni pisavi.
Zuzanni Govednik Kraskovi je tako uspel tudi drugi met v svet zgodb in pripovedi.


Ni komentarjev:

Objavite komentar