20. jan. 2012

Le-bdenje

Zbirka kratkih zgodb Le-bdenje nam ponuja temeljne stvari, najsi jih imenujemo razloček med bitjo in bivanjem ali kako drugače. Nekakšni prerezi skozi zelo vsakdanje življenjske zgodbe se posvečajo nanašanju smisla na eksistenco – smisla, ki je pravzaprav izsiljen in kasneje siljen v razvoju, da se razbohoti prekomerno. In nazadnje obvelja kot resničnost. Ko so posebni pogoji – rastlinjak družbenih zahtev, običajev ali čisto preprostih fizičnih danosti – razbijejo, zazeva tudi eksistenca. Ta je seveda brez smisla, brez danosti, brez namena. Ti nični trenutki so vrhovi vseh zgodb, ki odzvenijo, potem ko je pripoved končana, še v postskriptih, nekakšnih odzadnjih naslovih. Ja, prav to: od tam nam pogled proti začetku odpre popolnoma novo videnje. Zgodbo, ki je ni mogoče povedati nazaj.
Ambicija po moderni alegoriji? Gotovo. Čeprav je res, da je belo brezno spoznanja preveč breztalno, preveč neulovljivo in kruto, da bi bilo kakorkoli zamenljivo z alegorično smrtjo. Obenem pa preveč otipljivo, da bi ga bilo mogoče zaobrniti v enostaven nauk o zgrešenem življenju. Moderna senzibiliteta z večnimi temami, premišljenimi na novo.
Morda tudi osmišljenimi, a ne vselej: za smisel raje kot ne zmanjka tal.
Zdravko Duša


Recenzije dela:
Knjigo je moč kupiti v vseh bolje založenih knjigarnah, lahko jo tudi naročite pri založbi Scriptio