24. apr. 2013

POTOVANJE NIKOLI NI SAMOKako se torej ubraniti, zoperstaviti bojazni, ki jo lahko merimo v svetovnih epidemioloških razsežnostih? Kako zamižati pred dejstvom, da svetovna diplomacija strahu, katere del je tudi Slovenija, kjer prevladuje trenutni sumljivi trend varčevalnih ukrepov  (zaenkrat le na račun državljanov), saj sodeč po analizah predvidevanj bo varčevanje brez vlaganj v razvoj gospodarstva borno – iz ozadja katerega pa tu in tam poblisne njegov pravi namen; reševanje težav ECB-ja oz. reševanje bančnega sistema Zahoda, ki ima čedalje manj opraviti z dejanskimi težavami malega človeka. Da je ta t.i. mreža strategij varčevanja v sistem vpeta implicitno, a zato nič manj očitno, nas prepriča že bežen pogled nazaj, ko se je vse skupaj začelo, v čas lastninskega preoblikovanja podjetij, na začetek osamosvojitve RS. Takrat se je tok tranzicije brez zakonitosti tržnega kapitalizma, ki jih imperialistične države zgodovinsko posedujejo, se je pri nas (in ostalih vzhodnoevropskih tranzicijskih državah) zaradi prej veljavnih družbeno političnih norm, izvirajočih iz socialističnega samoupravljanja  zasukal in se še naprej zvija v spiralnih ovinkih elitizma, iz katerega so ti ovinki nastali. Milo rečeno, ljudem je ta sistem, razen strahu in negotovosti  prinesel le malo dobrega.
Medtem pa na evropskem prostoru nehomogenost političnih struj  dobiva vse večji razpon in zdi se, da vlak evropskih dveh hitrosti trenutno zavija v vse smeri (zdajle denimo se en del kompozicije nagiba malce v levo, del balkanske pa skrajnje desno …) in ves čas se nam zdi, da politiki preprosto niso na višini svoje naloge. Torej ostane le politika zastrahovanja (t.i. politika obrambe). Strah zbujajoče obrambne špekulacije, doma in v tujini s katerimi se nočemo in ne moremo ravno strinjati. Kajti državljani ves čas vemo, kaj je na kocki, a ves čas se zavedamo tudi dejstva,  da je skrivnost del človekove narave, in nam ravno zato off the records dogovori o naši prihodnosti nikakor ne morejo biti všeč.  Takšna njihova dvoumna aroganca nas preplaši, obenem pa v nas povzroča šibkost in vzbuja nemoč. Poleg vseobsežne moči politike zastrahovanja ljudi dodatno bremeni dejstvo, da smo ravno te predstavnike, ki v marsikaterem pogledu dobesedno spodkopavajo naš obstoj, izvolili sami, da smo posredno vplivali na njihovo (subjektivno) moč. Spoznanje o delovanju proti sebi nas vsakič znova presune, v nas povzroči šok, strah in nemoč. In sproži notranje spopade, ki prej ali slej sežejo širše. Kajti osnovni vzrok vseh konfliktov v družbi je stres. Slednji proizvaja (zunanji in) notranji kaos, ki se zelo hitro sprevrže v grozo. Temelje groznega pa sestavlja tesnoba. Notranje potovanje se torej lahko začne …
Upoštevajoč zgoraj navedeno razmišljanje tesnobo lahko opredelimo kot pojav negativnih posledic glede na naše odločitve. Vendar je tesnoba mnogo več, »je vozlišče, na katerem se srečujejo najvažnejša in najpomembnejša vprašanja in je uganka, ki bi morala bogato osvetliti vse naše duševno življenje« (Freud). Tesnoba je globoko segajoče občutje negotovosti in pričakovanja nečesa nepredvidljivo neugodnega, občutek bojazni brez stvarnega vzroka. Tesnobne motnje so povezane z biopsihosocialnimi dejavniki, ki vključujejo tudi gensko dovzetnost posameznika. V teorijah psihoz se tesnoba opredeljuje kot izvor bazičnega strahu, da nas bo »Drugi požrl«, se pravi, v simbolnem smislu predstavljen strah pred zunanjim svetom.  J.P.Sartre je trditev definiral malo drugače, in sicer kot strah pred svobodo odločitve, od katere je odvisna naša prihodnost. Tesnobno razpoložene osebe  imajo nizko samopodobo in samovrednotenje, ki predstavljata osnovo za kakovostno življenje, vendar tudi za obvladovanje običajnih, vsakodnevnih nalog. Tesnoben človek se sam sebi zdi socialno nesprejemljiv, je vedno v (neredko tudi paničnem) strahu pred družbeno sramoto, pred spremembami, pozicija, ki je že sama po sebi problematična. Kajti spremembe predstavljajo premik, osebni in na ravni družbe, spreminjajoča se dinamika pa predstavlja nekaj novega, drugačnega, ki ni vedno nujno vprašanje napredka.  M. Heidegger je tesnobo lociral kot strah pred bližino smrti, torej kot nekaj zunanjega, kot neko izvirno stanje; »vrženost v svet«. Vendar, ali ni smrt naravno ozaveščena danost, sobivajoča  z nami skozi življenje? Ali ne živimo v območju smrti, od rojstva do smrti? Zakaj se potem ne bojimo in nismo tesnobni stalno, sleherni dan in sleherni trenutek?  Iz praktičnih izkušenj vemo, da smo, ko naplavi misel, da smo se na tem svetu znašli  brez lastnega privoljenja, kvečjemu jezni in ne tesnobni. In še, če bi se znašli na osamljenem otoku, bi bilo tesnobe dosti manj, če ne bi celo izginila, saj se tam ne bi obremenjevali z družbenimi bremeni, skrbeli bi le za lasten obstoj in se (naravno) bali kvečjemu le zanj.   

Ni komentarjev:

Objavite komentar