29. okt. 2015

REHABILITACIJA V ZPKZ S POMOČJO ŠOLANJA PSOV
V svetu je šolanje in dresura psov v zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) stalna praksa, v slovenskih zavodih pa se tovrstna rehabilitacija še ne izvaja. Številne študije in raziskave po svetu pričajo o pozitivnem psihosocialnem učinku, učinkovite rehabilitaciji zapornikov s pomočjo socioterapije z živalmi. S strani strokovne javnosti s tega področja na slovenskem prostoru tovrstne tendence še ni zaznati, čeprav ta specifična oblika tretmaja obsojenih oseb prinaša poleg psihosocialne rehabilitacije tudi lažje soočanje s krivdo in posledico zanjo, se pravi, pozitivno vpliva na vključevanje zapornikov v zaporniško okolje, posebno pri osebah z daljšo zaporno kaznijo. Posledično pa ima pozitivne učinke tudi na lažje vključevanje v socialno okolje po prestani zaporni kazni. Saj primer dobre prakse iz tujine priča o pomembnem delu primerov te populacije, nekdanjih zapornikov, ki so se po prestani zaporni kazni odločili za vzrejo in šolanje psov ali drugih živali, predvsem konj. Hipoterapija – terapija s pomočjo oskrbe (tudi vzreje) konj je poleg šolanja psov, v psihosocialni praksi ena najučinkovitejših terapij, ne le za obsojene osebe ampak  za ljudi nasploh. V Sloveniji postaja vedno bolj pereč problem glede čedalje večjega števila zavrženih živali, ki krepko presega kapacitete zavetišč, predstavlja pa tudi velik strošek zanje.  Še bolj drastično dejstvo je, da večina zavrženih živali (tudi psov) ima majhne možnosti za posvojitev in jim s časom grozi evtanazija. Predvidoma tudi zaradi slednjega so se v tujini izoblikovali različni rehabilitacijski programi v zaporih in namen oz. učinek interakcije zapornikov je dvojen; resocializacija obsojenca in rehabilitacija živali, ki ji tak tretma lahko prinese možnost, ne le preživetja ampak tudi drugo možnost nasploh. Ob tem neraziskanem področju pri nas bi si morali morda zastaviti pomembno vprašanje; zakaj je prejšnji komunistični režim podpiral humanizacijo zaporniške politike, sedanji, demokratični pa  je z zakonodajo iz leta 1991 področje kaznovalne politike zaostril, in posledično povečal število zaprtih oseb (za kar 100%) , kar nam vzbuja občutek, da nekaj ne deluje. Tudi dejstvo, da med državami s programi rehabilitacije zapornikov s šolanjem psov Slovenije ni, Južna Afrika pa, denimo, je. Nekdo je nekoč ugotovil,  da se veličina in moralna rast naroda lahko sodi po njegovem odnosu do živali. To je bil Mahatma Gandhi.

Napisala:

Ni komentarjev:

Objavite komentar